Αυτόνομα Υβριδικά Συστήματα

Αυτόνομα Υβριδικά Συστήματα

Τα αυτόνομα συστήματα Α.Π.Ε. καλύπτουν ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας σε κατοικίες και εγκαταστάσεις που δεν έχουν συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΕΗ ή επιθυμείται να καλύπτουν μέρος των καταναλώσεών τους αυτόνομα. Η δεύτερη περίπτωση αφορά σε εγκαταστάσεις υψηλών και ίσως ασύμφορων καταναλώσεων, που μπορούν να αποσβέσουν το ύψος τέτοιων επενδύσεων.

Η SOLARGEN στον τομέα των αυτόνομων συστημάτων αντιπαραθέτει μία πρωτοποριακή πρόταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ζεστού νερού με το σύστημα HaWoCon. Το συγκεκριμένο αυτόνομο σύστημα παράγει ενέργεια, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την ηλιακή ακτινοβολία και τον άνεμο. Τo HaWoCon αποτελεί ευρεσιτεχνία και διατίθεται από την SOLARGEN.