Ανάπτυξη Επενδύσεων Σε Α.Π.Ε.

Ανάπτυξη Επενδύσεων Σε Α.Π.Ε.

Η SOLARGEN δραστηριοποιείται σε επενδύσεις Α.Π.Ε. στην Ελλάδα, είτε χρηματοδοτώντας την ανάπτυξη δικών της έργων είτε παρέχοντας υπηρεσίες σε εταιρείες κεφαλαίων, επενδυτικούς οργανισμούς και ιδιώτες επενδυτές, προτείνοντας ποσοστιαία ή καθολική συμμετοχή τους σε έργα Α.Π.Ε. και ειδικότερα Φωτοβολταϊκών Σταθμών. Τέτοιες επενδύσεις θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικές λόγω των υψηλών αποδόσεών τους (με δείκτες εσωτερικής απόδοσης, IRR, 14 – 16%) και των ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης που παρέχονται από ελληνικές και ξένες τράπεζες. Η σύναψη συνεργασιών με εξειδικευμένες εταιρείες παροχής νομικών, χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, μας δίνει την δυνατότητα να προτείνουμε, αναπτύσσουμε και υποστηρίζουμε ολοκληρωμένες επενδυτικές λύσεις στον ελληνικό χώρο.