Οικιακό Φ/Β Σύστημα 9.44KWp

Οικιακό Φ/Β Σύστημα 9.44KWp

Το συγκεκριμένο Φ/Β Σύστημα εγκαταστήθηκε σε επίπεδη οροφή κατοικίας στο βραχάτι, Κορινθίας τον Φεβρουάριο του 2011. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά πλαίσια του κατασκευαστικού οίκου SCHOTT SOLAR (SCHOTT 185M) και αντιστροφέα (inverter) του κατασκευαστικού οίκου SMA (STP 10000 TL). Χρησιμοποιήθηκαν βάσεις στήριξης αλουμινίου κατάλληλες για την συγκεκριμένη εγκατάσταση της εταιρείας EVOMES GmBh. Ο λοιπός εξοπλισμός περιλαμβάνει ήλεκτρολογικό πίνακα, διακοπτικό υλικό και διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας της εταιρείας ABB και πιστοποιημένη καλλωδίωση AC και DC (Solar Cable). Η μελέτη του συστήματος εκπονήθηκε και κατατέθηκε στην αρμόδια ΔΕΗ από την SOLARGEN. Το έργο υλοποιήθηκε από πιστοποιημένο συνεργείο εγκατάστασης της SOLARGEN σε διάρκεια δύο (2) ημερών. Το σύστημα, ονομαστικής ισχύος, 9.435 KWp, συνδέθηκε άμεσα στο δίκτυο της ΔΕΗ.