Ποιοτικός Έλεγχος

Ποιοτικός Έλεγχος

Η SOLARGEN λειτουργεί με πιστοποιημένο Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης (ISO 9001:2008, Οργανισμός Πιστοποίησης: BUREAU VERITAS, Αρ. Πιστοποιητικού: GR 16771Q) με εφαρμογές στον Σχεδιασμό, Μελέτη, Ανάπτυξη, Υλοποίηση και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Το τυποποιημένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των εργασιών και δράσεων της εταιρείας προσδίδει στην άμεση ανταπόκριση και αναβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ποιοτικός έλεγχος της εταιρείας διεξάγεται τακτικά από πιστοποιημένους διεθνής φορείς και εσωτερικά μεταξύ των Διευθύνσεων της εταιρείας. Ο σχεδιασμός και η μελέτη των έργων εκπονείται από την Διεύθυνση Μελετών και επιβλέπεται από την Τεχνική Διεύθυνση. Η υλοποίηση των έργων κατευθύνεται από την Τεχνική Διεύθυνση και ταυτόχρονα επιτηρείται για την ορθή εφαρμογή της από την Διεύθυνση Μελετών. Οι Διευθυντές των Τμημάτων και ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνονται και ελέγχουν κάθε στάδιο εργασιών. Ο Διευθυντής Διαχείρισης και Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας ελέγχει, βαθμολογεί και καταγράφει παρατηρήσεις σχετικά με την λειτουργία, παραγωγική απόδοση και συνεργασία των τμημάτων της εταιρείας.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί πιστοποιημένα και αξιόπιστα σχεδιαστικά και υπολογιστικά προγράμματα και τελευταίας τεχνολογίας όργανα και τεχνικό εξοπλισμό που συντηρείται τακτικά και διαπιστεύεται από πιστοποιημένα εξωτερικά εργαστήρια.

Το προσωπικό των συνεργείων εγκατάστασης των έργων είναι πιστοποιημένο και διαπιστευμένο για τον τομέα εργασιών που υλοποιεί. Ταυτόχρονα, η εταιρεία διεξάγει σεμινάρια υποχρεωτικής παρακολούθησης για το τεχνικό προσωπικό που απασχολεί, με στόχο την επιπλέον ενημέρωση και κατάρτιση των τεχνικών της και στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες.

Η επιλογή του τεχνικού εξοπλισμού που εγκαθίσταται στα έργα γίνεται με αυστηρά κριτήρια ποιότητας τόσο των υλικών όσο και των συστημάτων διαχείρισης και παραγωγής των κατασκευαστικών οίκων – προμηθευτών. Οι προμηθευτές της εταιρείας ελέγχονται και αξιολογούνται σχετικά με τις πιστοποιήσεις, τις διαπιστεύσεις και τις εγγυήσεις των υλικών και των υπηρεσιών τους ακόμη και με επισκέψεις στις παραγωγικές τους μονάδες.

Ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας υλικών και υπηρεσιών σε όλα τα στάδια αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την συνολική ποιότητα λειτουργίας και απόδοσης των έργων που αναλαμβάνει, υλοποιεί και παραδίδει η SOLARGEN.